main-logo
Poezia Demokracie
client: A4 and Ladon
project type: branding
project format(s): various print and online formats
Slovo poézia okrem svojho odborného literárneho významu predstavuje vo význame prenesenom aj krásu, či pôvab. Aké sú podoby poézie demokracie? V čom spočíva krása a najmä podstata tohto politicko-spoločenského zriadenia?